Strona Główna


Pierre Fabre Medicament
Polska Sp. z o. o.


ul. Belwederska 20/22
00 - 762 Warszawa
Tel.: 22 559 63 00
e-mail: elgydium@pierre-fabre.com.pl


W razie pytań związanych ze stosowaniem produktów lub w celu zgłoszenia działania niepożądanego czy wady jakościowej produktu lub otrzymania dodatkowej informacji prosimy o kontakt na adres: elgydium@pierre-fabre.com.pl